umutima n'amaraso

21/10/2011 22:25

 

umutima … amaraso
dufite umutima uterera mu gituza. uwo mutima utera igihe tugifite ubuzima.
ni wo ugabura mu bice dufite. ayo maraso ni yo alimo ibituma umubili wacu ubaho.

iyo umutima utera nabi, tuba tumerewe nabi. kuvura umutima biragora, aliko abavuzi kabuhaliwe barawuvura.

tugane ivuriro, igihe umutima wacu utameze neza.