isake na sakabaka

21/10/2011 22:30

 

isake na sakabaka
isake yagiye guhaha, ivuyeyo ihura na sakabaka. isake ikubise sakabaka amaso, iratura, maze ukuguru iraguhina.

sakabaka ibaza isake, iti: "uhahiye he? barahaha bate?" isake irayisubiza, iti: "duhahiye i bugoyi, aliko birakomeye!! irebere nawe!! baraguca ukuguru, maze baguhe amahaho, ihute rero!!"

sakabaka ifata akayira, abana bayo barayiherekeza. igeze yo, irasuhuza, barayikiliza. ibaza uko bahaha vuba na vuba. batarayisubiza, iti: "nimuduce amaguru maze muduhahire."

bati: "yoo!!" sakabaka bayica ukuguru. ihagaze birayinanira, irahenuka, ihera aho. abana bayo, bati: "ni bite se dawe !!" sakabaka, iti: "nimutahe, aliko kuva ubu, muziture abana ba rusake."

abana ba sakabaka bataha barakaye. bakomeza kuzira abana ba rusake, kuko rusake yagiliye nabi sakabaka.

tureke kugira nabi, kuko ali bibi.